ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die je bestelt en die aangeboden worden via de onze eigen beheerde website www.pawtybox.be.

 • Let op: voor het plaatsen van een bestelling en bij registratie op onze website, zullen vragen om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, zal je geen producten van PawtyBox kunnen bestellen. 

 • Specifieke voorwaarden over het gebruik van deze Site zijn ook opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Door deze website te gebruiken aanvaard je te voldoen aan deze specifieke voorwaarden met betrekking tot het website-gebruik.

 • Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zoals uiteengezet in afdeling 7. Wij raden je daarom aan om deze Algemene Voorwaarden bij elke nieuwe bestelling (wat betekent dat je een nieuw Contract aangaat met ons) na te kijken om te verzekeren dat je de Algemene Voorwaarden begrijpt die van toepassing zullen zijn op die specifieke bestelling. 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 • De website pawtybox.be wordt door ons beheerd en biedt de klanten de mogelijkheid om de producten uit de webwinkel online aan te kopen.. Wij zijn I.C.U. Comm.V., een bedrijf gevestigd in Belgie en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0717.831.177 en met statutaire zetel te Zavelstraat 11, 2200 Herentals. Ons BTW-nummer is BE0717.831.177

 • Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van PawtyBox moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door PawtyBox aanvaard zijn.

 • De hosting provider voor deze Site is GoDaddy.com, LLC, een vennootschap ingeschreven onder het recht van de staat Delaware, USA, waarvan de website te raadplegen is via godaddy.com.

 • Als je ons wil contacteren omwille van eender welke andere reden, bijvoorbeeld ingeval van klachten, vragen of suggesties, kan je gebruik maken van een van de volgende contactgegevens en –methoden en we zullen je vraag of klacht zo snel als redelijk mogelijk is behandelen:

I.C.U. Comm. V. (PawtyBox)

Zavelstraat 11

2200 Herentals

België 

Algemeen e-mailadres: info@pawtybox.be

 • We raden je echter aan om ingeval van vragen eerst onze FAQ-afdeling erop na te slaan.

 • Als wij met jou contact moeten opnemen, of je schriftelijk kennis moeten geven, zullen wij dit via e-mail doen naar het
  (e-mail-)adres dat je hebt opgegeven in je bestelformulier.

 • Elke titel, clausule of paragraafhoofding wordt enkel gebruikt om verwijzing te vergemakkelijken en zal geen invloed hebben op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

 • Ingeval van twijfel met betrekking tot de betekenis van deze Algemene Voorwaarden kan je ons contacteren via de contactgegevens vermeld in Artikel 1, zodat wij je deze kunnen uitleggen.

 

Artikel 2: Prijs

 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 • Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
  Verzendkosten naar België, Nederland en Luxenburg bedragen 4,95 euro, tenzij anders vermeld. 

 • De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

 • Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk  dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het  aanbod binden PawtyBox niet. PawtyBox is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 • Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via info@pawtybox.be.

 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door PawtyBox. PawtyBox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 • De afbeeldingen van dozen en de producten daarin die getoond worden op onze website zijn slechts illustratief. De PawtyBox en de Producten die je ontvangt kunnen lichtelijk verschillen van de items zoals geïllustreerd op de website.

 • We zouden een deel van onze inkomsten die we hebben door het verkopen van producten aan een goed doel kunnen geven. Dit is echter, net zoals het goede doel in kwestie, volledig onze keuze en je kan hier geen rechten of zekerheden uit afleiden.

Artikel 4: Online aankopen 

 • Om Producten te bestellen via pawtybox.be kan je je registreren of afrekenen als gast (“check-out as guest”). Hierdoor hebben wij ook de gegevens om u te contacteren voor verdere afhandeling.
   

 • Onze webpagina’s die het bestelproces omvatten, zullen je doorheen alle stappen leiden die je moet nemen om een bestelling bij ons te plaatsen. Ons bestelproces laat je daarnaast ook toe om vergissingen te detecteren en aan te passen alvorens de bestelling bij ons te plaatsen. Wij vragen je om de tijd te nemen om je bestelling na te lezen en te verifiëren op elke pagina van het bestelproces. Het bestelproces wordt beëindigd doordat je klikt op de “Plaats Bestelling”-knop die een betaalverplichting namens jou inhoudt. Knoppen die leiden tot extra kosten voor jou (zoals een express-levering of extra speelgoed) zullen niet automatisch ingeschakeld zijn en je moet deze zelf selecteren om van deze bijkomende diensten te kunnen genieten.

 • Bij de registratie alsook ingeval van afrekening als gast, ga je akkoord ons ten alle tijde waarheidsgetrouwe informatie te geven wanneer hierom wordt gevraagd, inclusief grootte van je hond en enige andere details die je ons doorgeeft. 

 • Bij registratie alsook bij elke afrekening, ga je expliciet akkoord met deze Algemene Voorwaarden, die van tijd tot tijd door ons gewijzigd kunnen worden zoals omschreven.

 • PawtyBox is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 • Na het plaatsen van je bestelling zal je een e-mail ontvangen van ons die bevestigt dat we je bestelling ontvangen hebben (“Bestelbevestiging”). De Bestelbevestiging bevat ook een kopie van deze Algemene Voorwaarden. Dit betekent echter niet dat we je bestelling reeds aanvaard hebben of dat een Contract werd gevormd tussen jou en ons. 

 • We verzenden geen producten tenzij we in goede orde volledige betaling van je ontvangen hebben.

 • We zullen onze aanvaarding van je bestelling en betaling bevestigen door je een e-mail te sturen die bevestigt dat de producten verzonden zijn (“Verzendbevestiging”). Het Contract tussen jou en ons zal slechts gevormd zijn vanaf het moment dat we je de verzendbevestiging sturen. Je maakt slechts aanspraak op de levering van de producten die je besteld hebt, nadat je deze Verzendbevestiging ontvangen hebt. 

 • Als we je een welbepaald product niet kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat dat product niet meer op voorraad of niet langer beschikbaar is of omdat we de vereiste leveringsdatum niet kunnen nakomen, zullen we je hiervan per e-mail op de hoogte brengen en je bestelling niet verwerken. Als je toch al betaald hebt voor de producten zullen we je het volledige bedrag, inclusief leveringskosten, zo snel mogelijk terugbetalen. Er wordt geen contract tussen jou en ons gevormd in dat geval.

 • We kunnen elk contract tussen jou en ons opzeggen of je account deactiveren omwille van gedrag waarvan we denken dat het deze Algemene Voorwaarden of onze andere voorwaarden schendt of op een andere manier schadelijk is voor ons bedrijf.

Artikel 5: Jouw verantwoordelijkheden

 • Je moet beschikken over de wettelijke hoedanigheid om een bestelling te plaatsen, te registreren voor een account bij ons en deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. 

 • Elke contractuele band tussen jou en ons zal nietig zijn ingeval je niet over deze hoedanigheid beschikt. Wij behouden ons in dit geval echter wel het recht voor om gepaste maatregelen te nemen indien je schade berokkent aan onze website of onze reputatie of ter kwader trouw een contractuele band met ons tracht aan te gaan wanneer je niet over de voormelde hoedanigheid beschikt.

 • Je bent verantwoordelijk voor de veilige bewaring van je login- en wachtwoordgegevens zodat je account niet gehackt wordt en je gaat akkoord ons tijdig te informeren wanneer je ontdekt dat je account werd gehackt. Je bent in voorkomend geval verantwoordelijk voor enig misbruik hieromtrent, inclusief maar niet beperkt tot abusieve bestellingen die geplaatst werden met jouw account nadat deze gehackt werd. 

 • Je bent ook verantwoordelijk om alle relevante informatie up-to-date te houden via je PawtyBox-account.

 • Je bent verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van alle veiligheidsmaatregelen die de fabrikanten bijvoegen bij alle producten die we aan jou bezorgen. Je mag ons contacteren ingeval van twijfel en we zouden je in contact kunnen brengen met de fabrikant of leverancier van het product.

 • Wij vertrouwen erop dat je deze website niet gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze werd aangemaakt, inclusief maar niet beperkt tot het verspreiden van haatboodschappen, het hacken van accounts van andere gebruikers of het herhaaldelijk plaatsen en annuleren van bestellingen. 

       We behouden ons, naar ons eigen mening, het recht voor om jouw toegang tot deze website te beperken.

 • Als je op een of andere manier naar ons, onze website of onze producten en diensten verwijst, zoals door ons te “taggen” (i.e. identificeren) in foto’s geplaatst op sociale media (inclusief maar niet beperkt door middel van het gebruik van “hashtags”) waardoor (al dan niet impliciet) naar ons wordt verwezen, moet je dit doen op een manier die eerlijk en wettelijk is en onze reputatie niet schaadt noch hiervan misbruik maakt. 

 • Je mag tevens geen link met ons bewerkstelligen die suggereert dat wij op een of andere manier geassocieerd zijn, of dat je onze goedkeuring hebt verkregen wanneer dit niet het geval is. 

 • We behouden ons het recht voor om enig eerder gegeven akkoord van onze zijde voor het creëren van dergelijke link te herroepen wanneer wij dit noodzakelijk achten.

 • Je gaat akkoord om ons, onze directeurs, werknemers, consultants, agenten en mogelijke dochterondernemingen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle derde-partij vorderingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot honoraria voor rechtsbijstand en gerechtskosten) die voortspruiten uit jouw gebruik van deze website of jouw inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.

 • Deze website kan toegankelijk zijn vanuit andere landen dan die waar we momenteel onze producten naar verzenden. Deze website en de diensten kunnen producten of referenties naar producten bevatten die enkel beschikbaar zijn in specifieke landen. Het is jouw verantwoordelijkheid om na te gaan of we onze diensten aan jouw land aanbieden en om aan alle lokale wetgeving en regelgeving te voldoen als je beslist producten te bestellen wanneer je je buiten deze specifieke landen bevindt.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 • Bij het plaatsen van uw bestelling maken wij gebruik van de volgende verzendmethode: BPOST
  Uw bestelling wordt verzekerd aan huis geleverd. Indien U niet aanwezig bent op het moment van levering, wordt er een bericht gelaten en kan u het product zelf afhalen bij het postkantoor in uw buurt. U bent verzekerd tot 500,00 € in geval van verlies of schade.
  Wanneer wij uw pakket versturen, ontvangt u van ons een traceercode via e-mail. Met deze code kan u uw pakket zelf online volgen.

 • Verzendkosten naar België, Nederland en Luxenburg bedragen 4,95 euro, tenzij anders vermeld. 

 • Leveringstermijn : indien de goederen besteld werden voor 18u worden deze de volgende werkdag verstuurd. Indien niet, geschiedt de levering binnen de 4 werkdagen.

 • Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan PawtyBox via info@pawtybox.be

 • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door PawtyBox was geboden.

Artikel 7: Ons recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen

 • Wij wijzigen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd. We raden je aan het begin van deze Algemene Voorwaarden te raadplegen om te zien wanneer deze het laatst werden bijgewerkt.

 • De Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat je je bestelling plaatst, zullen van toepassing blijven op de contractuele relatie tussen jou en ons met betrekking tot die bestelling.

 • Het is tevens mogelijk dat we deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd herzien terwijl ze van toepassing zijn op je bestelling om te voldoen aan veranderingen in relevante toepasselijke wetgeving en regelgevende verplichtingen. 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van PawtyBox.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van PawtyBox te wijzen,  

bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 9: Herroepingsrecht

 • De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij PawtyBox.

 • De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 • Dit wettelijk recht tot herroeping van een contract gaat in vanaf de dag dat je de Verzendbevestiging ontvangt, wat de dag is waarop het contract tussen jou en ons gevormd wordt. De uiterste dag waarop je het contract kan herroepen is 14 dagen na de dag waarop je PawtyBox Producten ontvangt.

 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant I.C.U. Comm.V., Zavelstraat 11, 2200 Herentals, België, Email: info@pawtybox.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

 • Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 • De Klant moet de goederen zo snel mogelijk, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan PawtyBox heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan PawtyBox, I.C.U. Comm.V., Zavelstraat 11, 2200 Herentals, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 • Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Dit herroepingsrecht is echter niet van toepassing ingeval de Producten:

9.1 aangetast of beschadigd zijn, waarmee we bedoelen dat je de Producten hebt behandeld op een manier die verder gaat dan nodig is om te vast te stellen of de Producten hun doel of functie dienen;
9.2 geopend werden en niet kunnen worden teruggestuurd omwille van gezondheids- of hygiënische redenen (bijvoorbeeld wanneer uw hond/kat het product reeds in gebruik heeft en in zijn mond heeft gehad);
9.3 vermengd werden met andere gelijkaardige producten;
9.4 bestaan uit voedingsmiddelen die onderworpen zijn aan een beperkte houdbaarheidsdatum.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier toch in waarde verminderd is, behoudt PawtyBox zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

 • Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal PawtyBox alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat PawtyBox op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan PawtyBox wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 • Jij bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Producten die teruggezonden worden niet beschadigd worden tijdens deze terugzending en dat ze op het juiste adres aankomen zoals vermeld 

 • We zullen je terugbetalen via de betaalmethode die je gebruikte om de bestelling die je bij ons geplaatst hebt te betalen.

 

Artikel 9: Garantie

 • Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 

 • Als je een consument bent, heb je ook recht op een wettelijke garantie van twee jaar bovenop enige garantie die aangeboden wordt door de fabrikant. Je kan deze garantie inroepen ingeval de producten niet zoals omschreven zijn, waarmee bedoeld wordt dat ze niet overeenstemmen met de productomschrijving die we voorzien op onze website. De wettelijke garantie start op de dag dat de producten aan jou geleverd worden. Als je van mening bent dat een product niet overeenstemt met de productomschrijving, vragen we je ons zo snel mogelijk te contacteren (en tenminste binnen 2 weken nadat de producten aan jou geleverd werden). Je hebt het wettelijke recht om ons om herstel of vervanging te vragen, of een vermindering van de verkoopprijs. 

 • Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. De klant dient het product op zijn kosten terug te bezorgen aan PawtyBox.

 • De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 • Alle fabrikanten garanderen dat de voedingsproducten die we je leveren via onze PawtyBox hun verklaarde eigenschappen behouden gedurende de minimumbewaartijd aangegeven op het Product zelf, op voorwaarde dat je de voorgeschreven bewaarvoorschriften aangegeven op de verpakking respecteert. Na deze datum bieden we geen bijkomende garantie met betrekking tot veiligheid en gezondheid.

 • Voor meer informatie over je rechten onder wettelijke garantie kan je contact opnemen met je plaatselijk adviesbureau voor Consumentenrechten.

 Artikel 10: Klantendienst


       De klantendienst van PAWTYBOX is bereikbaar e-mail op info@pawtybox.be of per post op het volgende adres Zavelstraat 11,               2200 Herentals, België . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover PawtyBox beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt PawtyBox zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 • Deze afdeling neemt voorrang boven alle andere afdelingen van deze Algemene Voorwaarden en zet onze volledige aansprakelijkheid en jouw enige rechtsmiddelen voor de uitvoering, niet-uitvoering, beweerde uitvoering of vertraging in uitvoering van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen jou en ons, uiteen.

 

 • JIJ BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF DE PRODUCTEN GESCHIKT ZIJN VOOR HET GEBRUIK OF DE CONSUMPTIE DOOR JOUW HOND. WE KUNNEN GEEN ZEKERHEDEN BIEDEN MET BETREKKING TOT ALLERGIEËN OF GEZONDHEIDSPROBLEMEN.

 • Wij zijn onder geen enkel beding aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door jouw gebruik van de producten of jouw afhankelijkheid van informatie in enige inhoud op deze Site. 

 • We garanderen niet dat: 

  • De informatie beschikbaar op deze website volledig foutloos is

  • De functies of diensten aangeboden door deze website ononderbroken, veilig en vrij van fouten zullen zijn. 

  • Defecten gecorrigeerd zullen worden 

  • Dat deze website of haar server(s) die haar beschikbaar stellen, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn.

 • Niets in deze Algemene Voorwaarden zal als beperkend of uitsluitend werken ten aanzien van jouw rechten als consument onder toepasselijk recht.

 • Als we niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoen, zijn wij verantwoordelijk voor het verlies of de schade die je lijdt en die voorzienbaar is rekening gehouden met onze schending van deze Algemene Voorwaarden of onze nalatigheid. Verlies of schade is voorzienbaar wanneer het een duidelijk gevolg is van onze schending of wanneer het beoogd werd door jou en ons ten tijde van sluiting van het contract.

 • We leveren de producten enkel voor privé- en thuisgebruik. Je gaat akkoord de producten niet te gebruiken voor een doelstelling ingegeven door commercieel, zakelijk of doorverkoopmotief. Wij zijn niet aansprakelijk in hoofde van jou voor enige winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden.

 • We sluiten in het bijzonder alle aansprakelijkheid uit die niet in deze Algemene Voorwaarden omschreven is.

 • Je wordt geacht jezelf te informeren vooraleer je een bestelling plaatst en je zou je hierbij niet enkel mogen baseren op informatie die je verkrijgt van de website.

Artikel 13: Overmacht

 • Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering, of een vertraging in de uitvoering van onze plichten onder een contract dat veroorzaakt is door een gebeurtenis die buiten onze controle ligt. Dergelijke gebeurtenissen omvatten enige handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere industriële handelingen door derde partijen, ongeregeldheden, sociale onrust, invasies, terroristische aanvallen of dreiging met terroristische aanvallen, oorlog (al dan niet verklaard) of de dreiging of voorbereiding op oorlog, vuur, explosies, storm, overstromingen, aardbevingen, bodemverzakkingen, epidemische of andere natuurrampen, of een tekortkoming in openbare of private telecommunicatienetwerken of de onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, verzending per boot, vliegtuig of gemotoriseerd transport of andere middelen van openbaar of privaat transport.

 • Ingeval er Overmacht plaatsvindt die de uitvoering van onze verplichtingen onder een contract dat we met jou hebben beïnvloedt, zullen we je zo snel als redelijk mogelijk is contacteren om je ervan op de hoogte te brengen, en onze verplichtingen onder dergelijk contract zullen opgeschort zijn en de termijn voor uitvoering van onze verplichtingen zal verlengd worden gedurende een termijn die gelijk staat aan de duurtijd van de Overmacht. Ingeval Overmacht de levering van Producten aan jou beïnvloedt, zullen we een nieuwe leveringsdatum afspreken met jou wanneer de Overmacht voorbij is.

 • Je mag elk contract dat je met ons hebt en dat beïnvloed is door Overmacht die langer dan 30 dagen duurde, opzeggen. Gelieve ons in dit geval te contacteren via e-mail of per post. We zullen je het bedrag dat je reeds betaald hebt, inclusief enige verzendingskosten, terugbetalen.

Artikel 14: Klachten

 • We nemen het welzijn van jouw trouwe viervoeter en jouw tevredenheid over onze producten zeer serieus. Al je klachten met betrekking tot onze producten en diensten kan je sturen naar: info@pawtybox.be. We doen ons best om je klacht binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

Artikel 15: Privacy

 • Bij PawtyBox hechten we veel belang aan het beschermen van uw recht op privacy. We streven ernaar om alle persoonsgegevens die we bewaren, te beschermen, op een verantwoorde manier te beheren en transparant te zijn in ons handelen. We verzamelen uw persoonsgegevens om u een goede online ervaring en een hoogwaardige en persoonlijke service te kunnen bieden

 • Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom engageren we ons de volgende basisprincipes toe te passen.

  • We verzamelen en verwerken uw gegevens alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden of voor specifieke doeleinden die wij u meedelen en/of waarmee u ingestemd hebt;

  • We streven ernaar om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken;

  • Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, streven we ernaar deze zo nauwkeurig en up-to-date mogelijk te houden;

  • Wanneer de door ons verzamelde persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor enig doeleinde en we niet wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, zullen we er alles aan doen om deze te verwijderen, te vernietigen of te anonimiseren;

  • Uw persoonsgegevens zullen niet gedeeld, verkocht, verhuurd of verspreid worden voor andere doeleinden dan die beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 • In het algemeen kunnen we de volgende soorten persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen:

  • Persoonlijke contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres en fysiek adres die nodig zijn in het kader van een bestelling of levering;

  • Communicatie met ons, inclusief details van onze gesprekken via chat of mail.

  • Informatie over uw huisdier (type, ras, leeftijd, grootte, allergieën) om ons aanbod te personaliseren;

  • De browsergeschiedenis zoals de bezochte pagina's, de datum waarop u dat deed, de locatie waar u zich bevond en het IP-adres;

  • Sociale mediaprofielen of toepassingen met betrekking tot onze producten of als reactie op ons promotiemateriaal op sociale media deelt; 

 

 • De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • uitvoeren van de afgesloten overeenkomst

  • verwerken van de bestelling

  • om onze werking en service te evalueren met u

  • versturen van nieuwsbrieven om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector

  • reclame en/of marketingdoeleinden

 • Als u uw toestemming gegeven hebt voor de verwerking van gegevens, hebt u het recht om deze op elk moment in te trekken.

 • In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot I.C.U. Comm.V., PawtyBox, Zavelstraat 11, 2200 Herentals, België of per mail naar info@pawtybox.be 

 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, PawtyBox heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 • PawtyBox houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 • Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op : PawtyBox, I.C.U. Comm.V., Zavelstraat 11, 2200   Herentals, België of per mail via info@pawtybox.be

15.1 Uw rechten

 • Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u een aantal rechten die u te allen tijde kunt uitoefenen. Hieronder geven wij u een overzicht van deze rechten en wat dit voor u betekent. U kunt uw rechten uitoefenen door het versturen van een e-mail naar info@pawtybox.be
  Indien u in het verleden uw gegevens op onze site heeft achtergelaten, kan u via het formulier hieronder aanvragen om al uw gegevens te laten verwijderen van het systeem.

15.1.1 Recht op inzage, verbetering en aanvullen van uw persoonsgegevens

 • U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en bij te werken. We begrijpen het belang hiervan en als u uw rechten wilt uitoefenen, aarzelt u dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

15.1.2 Recht op gegevenswissing

 • Het recht om persoonsgegevens te wissen kunt u op elk moment uitoefenen. Dit kan door een 

 • verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@pawtybox.be

 • Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

​15.1.3 Recht op beperking van de verwerking


U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • Als u van mening bent dat de persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben, onjuist is; of

 • Als de persoonsgegevens niet rechtmatig verwerkt worden, maar u ervoor kiest om de verwerking ervan te beperken in plaats van de persoonsgegevens te verwijderen; of

 • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelden, maar u deze informatie nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

 • Als u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en wacht op het antwoord op de vraag of uw belangen met betrekking tot dat bezwaar zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw gegevens.

Als u onze verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken, gelieve ons dit dan te laten weten en wij zullen redelijke stappen ondernemen om gevolg te geven aan uw verzoek conform de wettelijke voorschriften.
 

15.1.4 Recht van bezwaar

Wanneer u wenst dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming op elk moment – geheel of gedeeltelijk – intrekken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan info@pawtybox.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. 

 

Indien u vindt dat een van uw rechten niet werd gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be ). 

15.2 Gebruik van cookies

 • Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 • Cookies hebben als doel om de website optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 • U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 • Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

15.3: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht      en van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

GDPR

 • Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese richtlijn rondom verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens van kracht.

 • Voor meer informatie met betrekking tot de GDPR, verwijzen we u alvast graag door naar de officiële GDPR website.

 • BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

 

Beste PawtyBox klant en dierenliefhebber, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan :
PawtyBox
Visie Commerce B.V.

Kelderbeemd 11

2470 Retie

België

E-mailadres: info@pawtybox.be
 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Datum :

Handtekening van consument(en) :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.